ชุมแสง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Xanthophyllum spp. | Family :