แดงแสม

แดงสะแหง แดงดง แดงเหนียว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schoutenia spp. | Family :