ตะแบก

เปี๋อย เกรียม เสลา อินทนิล

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagerstroemia spp. | Family :