ตะแบกทราย ตะแบกเลือด เปื๋อยเลือด มะเกลือเลือด ปู

หามกราย หนามกราย หอมกราย มะขามกราย แสนคำ รกฟ้า ฮก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Terminalia spp. | Family :