ติ้ว

แต้ว ติ้วส้ม โงงงัง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cratoxylum spp. | Family :