ตีนนก

นม สมอนน สวอง ผ่าเสี้ยน กาสามปีก สะพุนทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vitex spp. | Family :