เตียว

สะเตียว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ganua spp. | Family :