ทองบึ้ง

ท้องบึ้ง ยวน อีแปะ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Koompassia spp. | Family :