ทัง ทังเขา

หมีเหม็น อีเหม็น ตานหก ตันหก ทำมัง กะทังใบใหญ่

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Litsea spp. | Family :