นนทรี

ทำเลง อะราง กระถินแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Peltophorum spp. | Family :