นางเลว

หัวช้าง หำช้าง กล้วย มะกล้วย สาแหรก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Platymitra siamensis Craib & Cyathocalyx martabani | Family :