บง ยางบง

หมี่ ไก๋

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Persea spp. | Family :