ปรู ปรู๋

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alangium salviifolium Wang. subsp. hexapetalum Wan | Family :