เผิง

เนา สะแกแสง กะดังงาไทย กระดังงาใบใหญ่

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cananga spp. | Family :