พรมคต

บงคต ขวัญข้าว เหมือดคน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Helicia spp. | Family :