พลอง

พลองกินลูก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Memecylon ovatum J.E. Smith | Family :