พะยอม ยอม ขะยอม พะยอมดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : shorea spp. | Family :