พันตัน พันตาล

มังตาล ทังดาย ค่ายโซ่ ทะโล้

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schima wallichii Korth. | Family :