พิกุลป่า พิกุล

พิกุลเขา กุน ขากุน ตรน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mimusops spp. & Payena spp. | Family :