พุด พุดหนอง

ข่อยหิน ข่อยด่าน ไข่เน่า รักนา คมขวาน กระมอบ คำมอ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gardenia spp. | Family :