มะค่าแต้

มะค่าลิง มะค่าหนาม กลิ้ง อ้ายกลิ้ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sindora spp. | Family :