สีเสียดแก่น

สีเสียดเหลือง สีเสียดเหนือ สีเสียดขี้ช้าง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : A. cateehu Willd. | Family :