เกด

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Manikara hexandra Dubard | Family :