ไกรทอง เจตมูล เจ็ดหมุน เข็ดมูล แก่นแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Erythroxylum cuneatum Kurz | Family :