ขะเจ๊าะ

สาธร คำแมบ คะแมด ค่าขี้หมู ขี้หมู แชะ กาแซะ กะแซะ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Millettia spp. | Family :