เขลง

หมากเค็ง หยี นางดำ กายี

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dialium spp. | Family :