ชัยพฤกษ์

คูน อมแล้ง ราชพฤกษ์

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia fistula Linn. | Family :