แคหิน

แคผอย แคหวาย แคก้อง แคสี แคยอดดำ แคเขา แคทราย ฮัง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Stereospermum spp. | Family :