ตะเคียนทอง เคียน แคน ตะเคียนใหญ่ ตะเคียนจง ชันพู่

ตะเคียนขา หงอนไก่หลังขาว กระบกกรัง ตะเคียนราก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hopea spp. | Family :