ตะเคียนทอง เคียน แคน ตะเคียนใหญ่ ตะเคียนจง ชันพู่

ตะเคียนขา หงอนไก่หลังขาว กระบกกรัง ตะเคียนราก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hopea spp. | Family : Dipterocarpaceae
ไม้เนื้อแข็งโตช้า เหมาะกับการปลูกผสมผสานในสวนยางพา ช่วยสร้างสมดุลย์นิเวศน์ เพราะมีเชื้อราราเอคโตไมคอร์ไรซาที่ปลายราก