673 สาขา

815.00 ไร่

พื้นที่รวม

974 ต้น

จำนวนต้นไม้

85.8903 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

49466.7899 กก.

จำนวนคาร์บอน