673 สาขา

1005.00 ไร่

พื้นที่รวม

1329 ต้น

จำนวนต้นไม้

87.6553 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

50877.5634 กก.

จำนวนคาร์บอน