673 สาขา

839.00 ไร่

พื้นที่รวม

1299 ต้น

จำนวนต้นไม้

87.6553 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

50877.5424 กก.

จำนวนคาร์บอน