673 สาขา

1109.00 ไร่

พื้นที่รวม

1523 ต้น

จำนวนต้นไม้

91.1965 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

53055.2000 กก.

จำนวนคาร์บอน