ธนาคารต้นไม้ สาขา

จันทบุรี

อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

295.00 ไร่

พื้นที่รวม

1 ต้น

จำนวนต้นไม้

0.0000 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

0.0000 กก.

จำนวนคาร์บอน