ธนาคารต้นไม้ สาขา

บ้านไทรทอง

หมู่ที่ 18 บ.ไทรทอง ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน