ธนาคารต้นไม้ สาขา

ภูผาเพชร

53 หมู่ที่ 9 บ.ภูผาเพชร อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน