ธนาคารต้นไม้ สาขา

ป่ากอ

36 หมู่ที่ 1 ตำบลป่ากอ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

ไร่

พื้นที่รวม

569 ต้น

จำนวนต้นไม้

85.3590 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

49077.3750 กก.

จำนวนคาร์บอน