ท่าตีน

อ. พะโต๊ะ
จ. ชุมพร

ต้นน้ำพะโต๊ะ

อ. พะโต๊ะ
จ. ชุมพร

คลองเรือ

อ. พะโต๊ะ
จ. ชุมพร

สระขาว

อ. ละแม
จ. ชุมพร

เขานาง

อ. ละแม
จ. ชุมพร

ชุมโค

อ. ปะทิว
จ. ชุมพร

ทุ่งเรี้ย

อ. ปะทิว
จ. ชุมพร

ชุมพรคาบาน่า

อ. ปะทิว
จ. ชุมพร

นาทุ่ง

อ. ท่าแซะ
จ. ชุมพร

หงษ์เจริญ

อ. ท่าแซะ
จ. ชุมพร

รับร่อ

อ. ท่าแซะ
จ. ชุมพร

ท่าข้าม

อ. ท่าแซะ
จ. ชุมพร

นากระตาม

อ. ท่าแซะ
จ. ชุมพร

สลุย

อ. ท่าแซะ
จ. ชุมพร

ในจอก

อ. พะโต๊ะ
จ. ชุมพร

ประสานมิตร

อ. พะโต๊ะ
จ. ชุมพร

ในหยาน

อ. พะโต๊ะ
จ. ชุมพร

ควนดอกไม้

อ. พะโต๊ะ
จ. ชุมพร

คลองเหนก

อ. พะโต๊ะ
จ. ชุมพร

พังเหา

อ. พะโต๊ะ
จ. ชุมพร

คลองอารักษ์

อ. พะโต๊ะ
จ. ชุมพร

คลองนูน

อ. พะโต๊ะ
จ. ชุมพร

ปังหวาน

อ. พะโต๊ะ
จ. ชุมพร

พระรักษ์

อ. พะโต๊ะ
จ. ชุมพร

ต่อตั้ง

อ. พะโต๊ะ
จ. ชุมพร

บ้านตรัง

อ. พะโต๊ะ
จ. ชุมพร

ห้วยขอน

อ. พะโต๊ะ
จ. ชุมพร

ปากทรง

อ. พะโต๊ะ
จ. ชุมพร

หลางตาง

อ. พะโต๊ะ
จ. ชุมพร

สองพี่น้อง

อ. ท่าแซะ
จ. ชุมพร

เหมืองทอง

อ. ท่าแซะ
จ. ชุมพร

หนองบัว ม.2

อ. สวี
จ. ชุมพร

เกาะพิทักษ์

อ. หลังสวน
จ. ชุมพร

ท้องครก

อ. หลังสวน
จ. ชุมพร

พ้อแดง

อ. หลังสวน
จ. ชุมพร

เขาล้าน

อ. หลังสวน
จ. ชุมพร

บ้านควน

อ. หลังสวน
จ. ชุมพร

ในเหมือง

อ. หลังสวน
จ. ชุมพร

บากแดง

อ. หลังสวน
จ. ชุมพร

สาขาหนองใหญ่

อ. เมืองชุมพร
จ. ชุมพร

ประชาธิปไตย

อ. เมืองชุมพร
จ. ชุมพร

ห้วยทรายขาว จปร.

อ. เมืองชุมพร
จ. ชุมพร

ห้วยสะท้อน

อ. เมืองชุมพร
จ. ชุมพร

วังใหม่

อ. เมืองชุมพร
จ. ชุมพร

นาชะอัง

อ. เมืองชุมพร
จ. ชุมพร

บางมั่น

อ. หลังสวน
จ. ชุมพร

ห้วยน้ำลอด

อ. หลังสวน
จ. ชุมพร

เขาน้อย-หนองกุด

อ. สวี
จ. ชุมพร

ห้วยแก้ว-แสนอุดม

อ. สวี
จ. ชุมพร

ทุ่งยอ-ยางงาม

อ. สวี
จ. ชุมพร

ป่ากล้วย-ไทยพัฒนา

อ. สวี
จ. ชุมพร

หน้าศาล

อ. สวี
จ. ชุมพร

น้ำลอด ไร่ใน

อ. สวี
จ. ชุมพร

เขาทะลุ

อ. สวี
จ. ชุมพร

เขาหลัก

อ. สวี
จ. ชุมพร

เขาค่าย

อ. สวี
จ. ชุมพร

พะงุ้น

อ. สวี
จ. ชุมพร

ห้วยตาสิงห์

อ. หลังสวน
จ. ชุมพร