อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

อ. เมืองกาฬสินธุ์
จ. กาฬสินธุ์

นาบอน ๑

อ. คำม่วง
จ. กาฬสินธุ์

กุฉินารายณ์

อ. กุฉินารายณ์
จ. กาฬสินธุ์

นาขาม

อ. กุฉินารายณ์
จ. กาฬสินธุ์

กาสิน

อ. กมลาไสย
จ. กาฬสินธุ์

โพนงาม

อ. กมลาไสย
จ. กาฬสินธุ์

จุมจัง

อ. กุฉินารายณ์
จ. กาฬสินธุ์

เหล่าใหญ่

อ. กุฉินารายณ์
จ. กาฬสินธุ์

ยางตลาด

อ. ยางตลาด
จ. กาฬสินธุ์

ลำห้วยหลัว

อ. สมเด็จ
จ. กาฬสินธุ์

คำบง

อ. ห้วยผึ้ง
จ. กาฬสินธุ์

นิคมห้วยผึ้ง

อ. ห้วยผึ้ง
จ. กาฬสินธุ์

ตำบลสามขา

อ. กุฉินารายณ์
จ. กาฬสินธุ์

ผาเสวย

อ. สมเด็จ
จ. กาฬสินธุ์

หลักเหลี่ยม

อ. นามน
จ. กาฬสินธุ์

สหัสขันธ์

อ. สหัสขันธ์
จ. กาฬสินธุ์

กุดสิมคุ้มใหม่

อ. เขาวง
จ. กาฬสินธุ์

นาคู

อ. นาคู
จ. กาฬสินธุ์

นาสีนวล

อ. กุฉินารายณ์
จ. กาฬสินธุ์

ตำบลแซงบาดาล

อ. สมเด็จ
จ. กาฬสินธุ์

เหล่าใหญ่

อ. กุฉินารายณ์
จ. กาฬสินธุ์

กมลาไสย

อ. กมลาไสย
จ. กาฬสินธุ์

ตำบลหนองบัว

อ. นามน
จ. กาฬสินธุ์

อำเภอหนองกุงศรี

อ. หนองกุงศรี
จ. กาฬสินธุ์

ตำบลสมเด็จ

อ. สมเด็จ
จ. กาฬสินธุ์

เหล่าไฮงาม

อ. กุฉินารายณ์
จ. กาฬสินธุ์

ตำบลดงพยุง

อ. ดอนจาน
จ. กาฬสินธุ์

ดอนจาน

อ. ดอนจาน
จ. กาฬสินธุ์

ร่องคำ

อ. ร่องคำ
จ. กาฬสินธุ์

ฟื้นภูมิไท

อ. ร่องคำ
จ. กาฬสินธุ์

โคกสมบูรณ์

อ. กมลาไสย
จ. กาฬสินธุ์

นายอ

อ. นาคู
จ. กาฬสินธุ์

โรงเรียนโนนคำวิทยา

อ. กุฉินารายณ์
จ. กาฬสินธุ์