ทะเลแก้ว

อ. เมืองพิษณุโลก
จ. พิษณุโลก

บ้านผารังหมี

อ. เนินมะปราง
จ. พิษณุโลก

บ้านชาติตระการ

อ. ชาติตระการ
จ. พิษณุโลก

บ้านนาเมือง

อ. ชาติตระการ
จ. พิษณุโลก

บ้านคลองอ้ายกาบ

อ. พรหมพิราม
จ. พิษณุโลก

บ้านหนองแพงพวย

อ. บางระกำ
จ. พิษณุโลก

บ้านนิคมพัฒนา

อ. บางระกำ
จ. พิษณุโลก

บ้านหนองกุลา

อ. บางระกำ
จ. พิษณุโลก

บ้านบึงกอก

อ. บางระกำ
จ. พิษณุโลก

บ้านหนองปรือ

อ. วังทอง
จ. พิษณุโลก

บ้านป่ามะกรูด

อ. วังทอง
จ. พิษณุโลก

บ้านวังตาด

อ. วังทอง
จ. พิษณุโลก

บ้านป่าซ่าน

อ. นครไทย
จ. พิษณุโลก

บ้านห้วยกอก

อ. นครไทย
จ. พิษณุโลก

บ้านหนองลาน

อ. นครไทย
จ. พิษณุโลก

บ้านนาไก่เขี่ย

อ. นครไทย
จ. พิษณุโลก

บ้านนาบัว

อ. นครไทย
จ. พิษณุโลก

บ้านวัดขวาง

อ. บางกระทุ่ม
จ. พิษณุโลก

บ้านป่าคาย

อ. เนินมะปราง
จ. พิษณุโลก