ย่านซื่อ

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์
จ. ประจวบคีรีขันธ์

สาขาบ้านห้วยเกรียบ

อ. บางสะพาน
จ. ประจวบคีรีขันธ์

สายเพชร

อ. บางสะพาน
จ. ประจวบคีรีขันธ์

พงประศาสน์

อ. บางสะพาน
จ. ประจวบคีรีขันธ์

สาขาธงชัย

อ. บางสะพาน
จ. ประจวบคีรีขันธ์

กำเนิดนพคุณ

อ. บางสะพาน
จ. ประจวบคีรีขันธ์

แสงอรุณ

อ. ทับสะแก
จ. ประจวบคีรีขันธ์

หนองพลับ

อ. หัวหิน
จ. ประจวบคีรีขันธ์

ป่าละอู

อ. หัวหิน
จ. ประจวบคีรีขันธ์

บ้านยางชุม

อ. กุยบุรี
จ. ประจวบคีรีขันธ์