กิจกรรมการขับเคลื่อนโรงธรรมไม้

นวัตกรรมอาคารจากไม้ Acacia

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ต้อนรับสมาชิกอาคารหลังใหม่ สำนักงานสถาบันวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น แห่งที่ 2 Home Office ซึ่งเป็นนวัตกรรมอาคารที่สร้างจากไม้ Acacia ทั้งหลัง ปลูกโดยกลุ่มเครือข่ายแม่วงก์คนรักษ์ป่า ของอาจารย์ ณรงค์ แรงกสิกร ประธานเครือข่าย ร่วมกับอาจารย์ พงศา ชูแนม ผู้ก่อตั้ง "โรงธรรมไม้" (จัดอบรมแปรรูปไม้) พร้อมกับฝึกฝนคนในชุมชน (คนปลูกไม้) สร้างบ้านจากไม้เป็น ในโอกาสนี้ผู้อำนวยการสถาบันฯ จึงให้การสนับสนุนชุมชน ด้วยการซื้อบ้านไม้หลังแรกของเครือข่าย “บ้านนกเสรี” เข้ามาติดตั้งและเริงร่าอยู่ในวิทยาเขตฯ ของเรา โดยมอบเป็นทรัพย์สินให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทที่ทำหน้าที่ในการจดทะเบียนทรัพย์สิน เข้ามาถ่ายภาพบันทึกเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564

จึงเรียนมาเพื่อให้ประชาคมได้รับทราบ และหากสนใจร่วมสนับสนุนชุมชนเครือข่ายแม่วงก์คนรักษ์ป่าและโรงธรรมไม้ ติดต่อเข้ามาได้ที่เพจสถาบันฯ ได้เลยครับ

#PRMUNA #NKSLAB #แม่วงก์คนรักษ์ป่า #โรงธรรมไม้ #แปรรูปไม้ #บ้านไม้