พะยูง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dallbergia spp. | Family :