กันเกรา ตำเสา มันปลา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Fagraea fragrans Roxb. | Family :