เคี่ยม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cotylelobium melanoxylon Pierre syn.C. lanceolatum | Family :
ไม้เนื้อแข็งทนน้ำ ทนฝน เปลือกนิยมใช้ใส่ในน้ำตาลเคี่ยวจากมะพร้าว เป็นไม้ถิ่นใต้แถบชายทะเล นิยมนำมาสร้างบ้านแถบริมทะเล