เคี่ยมคนอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Shorea henryana Pierre syn. S.sericeiflora Fisch. | Family :