จันทน์ดง จันทน์ป่า

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Myristica spp. | Family :