จันทน์ทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Fraxinus floribunda Wall. | Family :