จำปา จำปาป่า จำปาทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Manglietia spp., Michelia spp. & Aromadendron spp. | Family :