ธนาคารต้นไม้ คนปลูกต้นไม้ ตอน นวัตรกรรมสร้างป่า 26 ล้านไร่

"ต้นไม้จะเติบโต โดยไม่เกี่ยงถามว่าที่ดินที่ข้าโตนี้เป็นที่ป่าของรัฐ หรือป่าของประชาชน" .....นวัตรกรรมการสร้างป่าโดยประชาชนมีส่วนรวม รัฐได้ป่า ประชาชนได้ประโยชน์ ส่งผลให้เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมโดยรวม