แม่น้ำหลังสวนใสมาตั้งแต่ปี2535และไม่เคยขุ่นข้นขณะที่ผมรับราชการ…แต่วันนี้เกิดอะไรขึ้นและมันบ่งบอก?

1).มีเหมืองแร่เถื่อนเกิดบริเวณเขตต้นน้ำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในป่าสงวนใช่ไหม?
2).น้ำขุ่นขณะที่ฝนไม่ตกเช่นนี้ เกิดได้จากสองสามกรณีเท่านั้น.คือการทำเหมืองเถื่อนกับการตัดถนนผ่านแม่น้ำหรือทำการขุดลอกคลอง
3).ทั้งสองกรณีต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ทำลายล้างสูง.เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมที่ราชการผู้เกี่ยวข้องจะไม่รับรู้และและไม่ได้ประโยชน์ หมายถึงมีการทุจริตส่วนการขุดลอกคลองในพื้นที่ต้นน้ำถือเป็นการผิดหลักวิชาการผิดหลักการธรรมชาติ
4).มันทำผิดกฏหมายผิดหลักการธรรมชาติและเกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศ ต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน..และดูแคลนชาวพะโต๊ะ ชาวลุ่มน้ำหลังสวน.
5).ถ้าภายในสองวันนี้ผมยังได้รายงานน้ำขุ่นอย่างไร้คำตอบ..บอกล่วงหน้าครับว่างานเข้าแน่ ผู้รับผิดชอบทั้งหลาย
…..
พงศา ชูแนม.:2/5/60