ทำดี มีแดก ตอน โรงธรรมไม้

คืนความยุติธรรมให้ประชาชนกับโรงธรรมไม้ โดยพงศา ชูแนม ประธานมูลนิธิธนาคารต้นไม้

ข้อตกปารีสว่าด้วยการลดก๊าซเรือนกระจก เจตจำนงของแต่และประเทศให้เสนอแผนในการลดก๊าซเรือนกระจก ว่าจะลดได้มากน้อยแค่ไหน
ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะลดลงลดร้อยละ 20-25 ภายในปี 2030
ทว่า การปลูกต้นเป็นการลดก๊าซคาร์บอน ลดโลกร้อนชัดเจน
ความต้องการต้นไม้ 8แสนล้าน ต้นซึ่งต้องใช้พื้นที่25เท่าประเทศไทย ถ้าไม่ได้โลกจะมีปัญหาทันที !!!
ถ้าไม่มีการปลุกระดมคนในประเทศในหันมาปลูกป่า ปลูกต้นไม้ มันจะเกิดการลดไม่ได้เลยเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ของไทยคือพื้นที่เกษตรกรรม
แต่เกษตรกรยังอยู่ในวังวน “จน” เพราะถูกกดขี่ด้วยกลไกลของภาครัฐ ทั้งเรื่องกฎหมายที่ยังไม่เป็นธรรมกับประชาชน
จากการชวนคนปลูกต้นไม้มากว่า 10 ของกลุ่มธนาคารต้นไม้ วันนี้ไม้ของพวกเขาเติบใหญ่พร้อมตัด แปรูปให้เห็นว่า
มันเป็นอาชีพได้จริง เพราะไม้มีค่า
วันนี้ พงศา ชูแนม จะมาถ่วงถามความถูกต้องให้กับประชาชน
ทำดี มีแดก ตอน โรงธรรมไม้
ช่างภาพ สัมภาษณ์ ชนะวงศ์ น้อยอามาตย์
ตัดต่อ จักรพงษ์ ภูษิตรัตนาวลี
 

ข้อตกปารีสว่าด้วยการลดก๊าซเรือนกระจก เจตจำนงของแต่และประเทศให้เสนอแผนในการลดก๊าซเรือนกระจก ว่าจะลดได้มากน้อยแค่ไหน...

โพสต์โดย GREEN FRAME เมื่อ วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2020