TREE COIN : Crypto Currency

หนังสั้น TREE COIN: :ต้นไม้เป็นเหรียญทรัพย์สินดิจิตอล :Crypto Currency

หนังสั้นเรื่องนี้ เป็นหนังเพื่อสร้างจินตนาการเด็กให้สร้างความฝันบนฐานความจริงและความห่วงใยต่อโลกและเพื่อนมนุษย์ ก็ระบบทุน หลอกคนทั้งโลกให้ฝัน ไกล จะไปอาศัยบนดาวอังคาร ทั้งที่ปราศจาก ร่องรอยชีวิตมันเป็นฝันที่มีไว้หลวงเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้หมกมุ่นในดงกิเลสโลก ไฟที่กำลังจะไหม้บ้านไม่ต้องคิดฝันอะไรมันต้องดับไฟก่อนเท่านั้น โลกที่ร้อนร้ายกำลังจะถึงกาลวิบัติ มันต้องแก้ที่โลกไม่ใช่หนีโลกไปหาดาวดวงใหม่ โลกเต็มไปด้วย ความโลภ ต้องแก้อย่างไร ติดตามชมได้ในหนังสั้นเรื่องนี้